Brandbeveiliging

Een brandmeldinstallatie wordt geeist door de brandweer en/of gemeente voor uw pand.

In het bouwbesluit staat waaraan een pand moet voldoen v.w.b. de brandveiligheid, dit hangt af van wat voor functie het pand heeft b.v. een woon functie, een bijeenkomst functie, een gezondheidszorg functie of een kantoor functie etc. Ook is de oppervlakte van het pand van invloed, plus het toegestane aantal personen in het gebouw. Volgens het certificering schema voor brandmeldinstallaties kan men dan bepalen wat voor soort installatie er in het gebouw komt. Voordat er met de installatie wordt begonnen dient er eerst een PvE (programma van eisen) worden opgesteld. Aan de hand van het PvE wordt de installatie aangelegd. Een brandmeldinstallatie moet aangelegd worden volgens de NEN 2535 en een ontruiming installatie volgens de NEN 2575. Nadat de installatie opgeleverd is en in bedrijf is gesteld door ons, wordt er een RvO (rapport van oplevering) opgesteld. Aan de hand van het RvO kan de brandmeldinstallatie worden gecertificeerd.

Het certificeren laten wij doen door erkende partijen en bij een goed resultaat kan er een inspectie certificaat worden afgegeven.

Al het bovenstaande kunnen wij voor u uitvoeren, van het opstellen van het PvE, het installeren van het systeem tot aan het leveren van het inspectie certificaat.

Ook zijn wij bevoegd om de installatie te onderhouden, hiervoor kan een onderhoudscontract voor worden afgesloten. Het brandmeld systeem wordt onderhouden volgens de NEN 2654-1, dit houdt o.a in dat het systeem 1 x per jaar een preventieve onderhoudsbeurt krijgt. Ook voeren wij voor klanten de maandelijkse beheerders taken uit (OP) opgeleid persoon. Dit is om onechte en ongewenste brandmeldingen te voorkomen. Elke maand wordt er een alarm en storing doormelding gerealiseerd plus een visuele controle van de brandmeldcentrale. Ook wordt bij de 4 en 8 maandelijkse controle elke melder groep in alarm gebracht. Alle werkzaamheden t.b.v. de brandmeldinstallatie worden elke maand ingevuld in het door ons geleverde logboek.

Postema Beveiligingstechniek BV heeft de afgelopen 20 jaar hiervoor de nodige ervaring gekregen, opdrachtgevers zijn o.a. de vliegbasis Leeuwarden, zorginstellingen, kinderdagverblijven, hotels, schoolgemeenschappen, MKB bedrijven etc.

 

Reacties gesloten.